С? Цз?ньп?н выступ?? з прамовай на цырымон?? адкрыцця ЭКСПА К?тай-АСЕАН

27 л?стапада старшыня КНР С? Цз?ньп?н па в?дэасувяз? выступ?? з прамовай на цырымон?? адкрыцця 17-й ЭКСПА К?тай-АСЕАН ? гандлёва-?нвестыцыйнага сам?ту К?тай-АСЕАН

Усе>>Нав?ны

Усе>>К?тай ? Беларусь

Беларусь прыняла ?дзел у канферэнцы? па м?жнародным супрацо?н?цтве ? праваахо?най сферы

Беларуская дэлегацыя прыняла ?дзел у канферэнцы? па м?жнародным супрацо?н?цтве ? праваахо?най сферы пам?ж дзяржавам? ?здо?ж чыгуначнага маршруту "К?тай - Е?ропа", якая адбылася ? фармаце в?дэаканферэнцы? ? к?тайск?м Чунц?не. Пра гэта паведам?л? ? пасольстве Беларус? ? КНР

Цэнтр падтрымк? тэхналог?й ? ?навацый створаны ? К?тайска-беларуск?м ?ндустрыяльнага парку "Вял?к? камень"

Нацыянальны цэнтр ?нтэлектуальнай уласнасц? ? адм?н?страцыя К?тайска-беларускага ?ндустрыяльнага парку "Вял?к? камень" падп?сал? пагадненне аб стварэнн? на тэрыторы? парку Цэнтра падтрымк? тэхналог?й ? ?навацый (ЦПТ?)

Усе>>Культура

Усе>>Вучым к?тайскую мову

Усе>>Спецыяльная тэма